Ekološke energetski nezavisne zgrade

Energetski nezavisne zgrade karakteriše potpuna nezavisnost od javnih energetskih mreža i tradicionalnih energetskih izvora. Nezavisnost postižu primenom obnovljivih izvora energije integrisanim u sistem. Najveći udeo u obezbedjenu energije ima sunčeva energija i primena bioklimatskih i termodinamičkih principa funkcionisanja objekta. Korišćenjem obnovljivih izvora energije koji ne emituju štetne materije. Ovako sagredjene zgrade su i ekološke zgrade.

Ovakva vrsta građevinskih objekata nije priključena na javnu mrežu i sav višak proizvedene energije najčešće se koristi usmerava i čuva za primenu u zimskim mesecima, putem sistema energetskih rezervoara i akumulatora. Potrebno je uvek kad postoji višak proizvedene enrgije zgradu projektovati i graditi kao “Energy plus” to znači stvoriti uslove za povezivanje zgrade u sistem za akumulaciju i isporuku viška energije drugim potrošačima.

Seosko gazdinstvo energetski i ekonomski nezavisno

Autor: Nenad Pešić
Objekat: Seosko gazdinstvo
Mesto: Niš
Realizacija: 1983. god.

 

Vlasnik preduzeća Nenad Pešić je 1983. godine diplomirao na temu SEOSKO GAZDINSTVO ENERGETSKI NEAZAVISNO. U ovom radu primenjen je PASIVNI SISTEM SOLARNE ENERGIJE za grejanje i hlađenje, AKTIVNI SISTEM preko solarnih kolektora za grejanje sanitarne vode, PROIZVODNJA BIO GASA i PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE elektrogeneratorom na bio gas.

Energetske potrebe gazdinstva za sistem gradnje iz perioda 1970. do 1990.godine su 79.751,00 kWh/a. Sa dobrom termičkom izolacijom i proizvodnjom biogasa i električne energije iz biogasa, po odbijanju svih energetskih potreba gazdinstva, ostvaruje višak od 35.744,00 kWh/a električne energije.

Sa nama je najlakše graditi. Proverite zašto!

KONING d.o.o.
Danila Kiša 7
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: 00381 (0)21 4725 472
Fax: 00381 (0)21 4725 473

E-mail: nenadkoning@gmail.com
Web: http://www.koning.rs