O energetskoj efikasnosti

Energetska efikasnost podrazumeva niz mera u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života.

Energetska efiksnost predstavlja skup mera za smanjenje potrošnje energije.  Mere poboljšanja energetske efikasnosti treba najpre posmatrati kroz smanjenje gubitaka energije a zatim kroz smanjenje potrošnje. Smanjenje gubitaka energije se dobija, pre svega poboljšanjem karakteristika termičkog omotača objekata, poboljšanjem bioklimatskih parametara korišćenjem solarne energije u sistemu pasivnih solarnih zgrada. Smanjenje potrošnje energije pravilnim izborom opreme i uredjaja. Za uređaje kažemo da su energetski efikasni ako imaju visok stepen korisnog dejstva tj. male gubitke prilikom transformacije jednog oblika energije u drugi.

Krajnji cilj je smanjiti potrošnju energije na minimum, a pri tome ne narušiti nivo komfora već zadržati ili čak povećati nivo udobnosti. Energetska efikasnost je efikasna upotreba energije koja povećava komfor i direktno vodi ka povećanju kvaliteta života, konkurentnosti privrede i energetskoj bezbednosti. Rezultat povećane energetske efikasnosti su značajne uštede u finansijskom smislu i direktan uticaj na očuvanje životne sredine.

Sa nama je najlakše graditi. Proverite zašto!

KONING d.o.o.
Danila Kiša 7
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: 00381 (0)21 4725 472
Fax: 00381 (0)21 4725 473

E-mail: nenadkoning@gmail.com
Web: http://www.koning.rs