Energetski pregledi zgrada i postrojenja

Energetski pregled zgrade podrazumeva analizu energetskih karakteristika omotača i tehničkih istema zgrade u cilju utvrđivanja postojeće potrošnje energije, a zatim i donošenja zaključaka i preporuka za povećanje energetske efikasnosti.

Osnovni cilj energetskog pregleda je da se prikupljanjem i obradom niza podataka o građevinskim karakteristikama objekta u smislu toplotne zaštite, kao i energetskim svojstvima raznih sistema potrošnje energije i vode, dobije što bolji uvid u postojeće energetsko stanje objekta, nakon čega se predlažu konkretne mere povećanja energetske efikasnosti.

Preliminarni energetski pregled zgrade sadrži sve elemente o potrošnji energije u zgradi, elemente koji utiču na potrošnju energije i analizu prikupljenih podataka. Podaci o energetskim svojstvima zgrade se prikupljaju od klijenta obilaskom zgrade i razgovorom sa ovlašćenim i kompetentnim predstavnicima klijenta. Podaci o stvarnoj potrošnji energije na osnovu računa su vrlo bitni za pravilno sagledavanje mogućih ušteda u potrošnji energije. Izveštaj o preliminarnom energetskom pregledu je polazna osnova za aktivnosti na poboljšanju energetske efikasnosti zgrade.

Detaljni energetski pregled zgrade sadrži sve elemente zgrade koji utiču na potrošnju energije i se druge podatke iz Preliminarnog energetskog pregleda. U detaljnom energetskom pregledu,merenjem se proveravaju podaci o energetskim svojstvima zgrade i to oni koji su preliminarnim energetskim pregledom označeni kao bitni za poboljšanje energetske efikasnosti. Izveštaj o preliminarnom energetskom pregledu je osnova za donošenje odluke o izboru mera za unapredjenje energetske efikasnosti i izradi projektne  dokumentacije za poboljšanju energetske efikasnosti zgrade. Detaljnim energetskim pregledom utvrdjuju se potrebni podaci za izradu energetskog pasoša zgrade.

Sa nama je najlakše graditi. Proverite zašto!

KONING d.o.o.
Danila Kiša 7
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: 00381 (0)21 4725 472
Fax: 00381 (0)21 4725 473

E-mail: nenadkoning@gmail.com
Web: http://www.koning.rs