Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada i postrojenja

Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada predstavlja potrebne radnje za sprovodjenje mera energetske efikasnosti i smanjenja potrošnje energije. Za dobar izbor i pravilnu primenu mera unapredjenja energetske efikasnosti potrebno je sprovesti detaljan energetski pregled zgrade, utvrditi uzroke povećanih gubitka energije i predložiti mere za sprečavanje gubitaka kao i mere za povećanje dobitaka korišćenjem dostupnih obnovljivih izvora energije.

Energetski efikasne mere podrazumevaju ponašanje koje se primenjuje u cilju smanjenja potrošnje energije. Bez obzira da li je reč o tehničkim ili netehničkim merama, ili o promenama u ponašanju, sve mere podrazumevaju isti, a najčešće viši, stepen ostvarenog komfora i standard života.

Najčešće mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja gubitaka energije i povećanja energetske efikasnosti su:

  1. Poboljšanje termičkih karakteristika termičkog omotača zgrade.
  2. Poboljšanje bioklimatskih elemenata koji su od uticaja na potrošnju energije i primena elemenata pasivne solarne gradnje.
  3. Zamena starih konvencionalnih kotlova niskotemperaturnim i kondenzacionim kotlovima.
  4. Zamena starih konvencionalnih kotlova kotlovima na obnovljive izvore energije.
  5. Zamena starih konvencionalnih kotlova toplotnim pumpama.
  6. Ugradnja sistema rekuperacije toplote iz otpadnog vazduha u sistemima ventilacije.
  7. Zamena individualnih električnih bojlera za pripremu sanitarne tople vode solarnim termalnim sistemima.
  8. Ugradnja termostatskih ventila na postojeća grejna tela.
  9. Ugradnja frekventnih regulatora potrošnje kod većih potrošača električne energije.
  10. Ugradnja uredjaja za kompenzaciju reaktivne energije.
  11. Zamena klasičnih potrošača energije štedljivim potrošačima.
  12. Ugradnja uredjaja za kontrolu i upravljanje vršnom energijom.

Ada – Autobuska stanica

Autor: Nenad Pešić
Objekat: Autobuska stanica, rekonstrukcija
Mesto: Ada
Realizacija: 2012. god.

Pre rekonstrukcije / Posle rekonstrukcije

  • Potrebna energija za grejanje pre rekonstrukcije: .... 33037,18 kWh/a
  • Potrebna energija za grejanje posle rekonstrkcije:.... 8641,64 kWh/a
  • Godišnja ušteda energije za grejanje: ................ 24385,54 kWh/a
  • Godišnja ušteda energije za klimatizaciju: ............28365,00 kWh/a

  • Neto korisna površina objekta: 145,69 m2
  • Primenjeno rešenje: Dobra izolacija, zamenjena stolaarija, podno grejanje sa termo pompom
  • Dodatno ulaganje: 5,00 %
  • Period povrata dodatnog ulaganja: 3,0 godine.

Sa nama je najlakše graditi. Proverite zašto!

KONING d.o.o.
Danila Kiša 7
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: 00381 (0)21 4725 472
Fax: 00381 (0)21 4725 473

E-mail: nenadkoning@gmail.com
Web: http://www.koning.rs