Pribavljanje potrebne dokumentacije za izgradnju objekata

Pribavljanje potrebne dokumentacije za igradnju je zahtevan i odgovoran posao i zahteva šire poznavanje oblasti investicije. Aktivnosti se obuhvataju tri faze: pripreme za izgradnju, izgradnja objekta i pribavljanje upotrebne dozvole.

OBJEDINJENA PROCEDURA

I FAZA: PRIPREMA ZA IZGRADNJU

  1. Lokacijski uslovi
  2. Gradjevinska dozvola

II FAZA: IZGRADNJA OBJEKTA

  1. Prijava radova
  2. Izjava o završetku izrade temelja
  3. Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smislu

III FAZA: UPOTREBNA DOZVOLA

  1. Zahtev za izdavanje upotrbne dozvole
  2. Upis u katastar

Sa nama je najlakše graditi. Proverite zašto!

KONING d.o.o.
Danila Kiša 7
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: 00381 (0)21 4725 472
Fax: 00381 (0)21 4725 473

E-mail: nenadkoning@gmail.com
Web: http://www.koning.rs