Stručni nadzor

Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora bliže se propisuje sadržina i način vođenja stručnog nadzora u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola.

Stručni nadzor odnosi se na: pripremne radove; građevinske i građevinsko-zanatske radove; ugradnju instalacija, postrojenja i opreme; druge radove koji se izvode u toku građenja objekta.

Sa nama je najlakše graditi. Proverite zašto!

KONING d.o.o.
Danila Kiša 7
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: 00381 (0)21 4725 472
Fax: 00381 (0)21 4725 473

E-mail: nenadkoning@gmail.com
Web: http://www.koning.rs